2015. május 18. hétfő 16:24:22
 

Köszöntjük honlapunkon!

A csetényi Holitscher-kastély

Hírek


Megjelent a Csetényi Hírmondó 2015. tavaszi száma
A hétvégén minden családhoz kézbesítjük.
Letölthető pdf formátumban.


Képviselő-testületi ülések 2015.május 20-án
17 órakor:
Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulás Társulási Tanácsa ülése
18 órakor:
Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek együttes rendkívüli ülése
19 órakor:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének  ülése
A napirendi pontokból: Az első lakást vásárlók és építők támogatása.  Az avar, kerti, háztartási hulladék égetése. A civil szervezetek és az egyházak számára megítélt támogatások.
Részletek


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadása
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélfogadást tart azok számára, akiket hátrányos megkülönböztetés ér. A soron következő veszprémi ügyfélfogadásra 2015. május 21-én, 12 – 16 óráig a Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban (8200 Veszprém, Kossuth u. 10. I./107), a következő járási ügyfélfogadásra ZIRCEN 2015. május 29-én, pénteken 8-12 óráig a Zirci Közös Önkormányzati Hivatal 1. emeleti tárgyalójában (8420 Zirc, Március 15. tér 1. ) kerül sor.


A zirci Okmányiroda átmeneti zárva tartása
Az Okmányiroda átalakítása miatt  az ügyintézés 2015. május 14. napjától várhatóan 2015. június 26. napjáig szünetel. Az átalakítás időtartama alatt helyben kizárólag a lakcímbejelentésre vonatkozó kérelmek előterjesztésére, valamint az elkészült okmányok átvételére van lehetőség: hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.00, pénteken: 8.00 – 13.00 óráig. Az egyéb okmányirodai ügyeket ezen időszakban a környező okmányirodákban  és kormányablakoknál (Veszprém, Várpalota) intézik.


A 2015. április 8-i képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
A nyílt ülés jegyzőkönyve
A napirendi pontokból: Településrendezési terv módosítása
Csetény Község Önkormányzatának gazdasági programja


Új háziorvosi rendelési idő
A háziorvos rendelési ideje megváltozott.
A részletes rendelési idő innen tölthető le.


A csetényi hulladékudvar nyári nyitva tartása
Letölthető


A málenkij robot áldozataira emlékeztünk
Az 1945. április 8-án, 18 éves korában a Szovjetunióba hurcolt tíz csetényire emlékeztünk ma. A leszármazottak, az önkormányzat és a SZORAKÉSZ (a Szovjetunióban volt magyar politikai rabok és kényszermunkások szervezete) összefogásából épített emlékművön olvashatjuk Bognár Imre, Bors József, Eigner László, György Lajos, Kovács Károly, Nagy Lajos, Pongrácz Sándor, Rácz Dezső, Schneider Géza, Varga József nevét, közülük már csak Rácz Dezső bácsi él. A templomban kezdődő ünnepélyen Nagy Attila polgármester köszöntötte Rácz Dezsőt és az elhunytak özvegyeit. Menczer Erzsébet, a SZORAKÉSZ elnöke és Varga József Endre önkormányzati képviselő beszélt a nyolc évre Szibériába hurcoltak szenvedéseiről. A csetényi fiatalok és az iskolai énekkar műsorával zárult a templomi megemlékezés. Ezután községünk lelkészei áldották meg az emlékművet, majd a hozzátartozók, az önkormányzat és az országgyűlési képviselőnk koszorúzott.
A megemlékezés képei


Tájékoztató az ebek kötelező összeírásáról
2015. május 20. napjáig kerül sor az ebek összeírására, az összeírás ÖNBEVALLÁS útján történik. Az adatszolgáltatás kötelező. Az eb összeíró adatlap további példányai beszerezhetőek a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal ( 8417 Csetény, Rákóczi u. 30.) vagy letölthetők innen.
Az eb összeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni az Önkormányzati Hivatal részére az alábbi módokon:
 - elektronikus úton (aláírva, majd scannelt formában): onkormanyzat@cseteny.hu
- Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen leadva
Az eb összeíró adatlapok leadásának határideje: 2015. május 20.
A tájékoztató részletesen
Összeíró adatlap: pdf-ben vagy kitölthető Word dokumentum


A kerti és a mezőgazdasági hulladék égetésének szabályai
Részletek Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2004. (VI.24.) számú, a környezetvédelemről szóló rendeletéből

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok
Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon lehet.
Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék külterületi égetésének szabályai
Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs lehetőség, égetés csak október 1-je és április 30. között lehet. Égetni csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon 8,00-18,00 óra között lehet. Szeles időben, és az erdőszéltől számított 200 m-en belül égetni tilos. A külterületi égetésre minden esetben engedélyt kell kérni a tűzvédelmi hatóságtól.
Az égetendő hulladék sem a kerti, sem a mezőgazdasági hulladék megsemmisítése esetén kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat.
A Zirci Járási Hivatal tűzvédelmi tájékoztatója
Kérelem külterületi égetéshez - nyomtatvány


Tájékoztató az óvodai beíratásról
A csetényi óvodába a beíratás időpontja:
2015. május 11-12. (hétfő-kedd) 7-15 óráig.
2015. szeptember 01-jétől a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.
Tájékoztató az óvodai felvételről


A képviselő-testület szociális rendelete
A rendelet a csetényi lakosok által igénybe vehető szociális támogatásokról, azok mértékéről, a jogosultságokról szól.
Letölthetőő


Képviselő-testületi rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Letölthető


Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei
2015. március 4. képviselő-testületi ülés
2015. február 26. képviselő-testületi ülés
2015. február 11. képviselő-testületi ülés

2015. február 11. Óvoda fenntartó társulási üléss
2015. február 4. képviselő-testületi ülés
2015. január 7. képviselő-testületi ülés


Letölthető képviselő-testületi jegyzőkönyvek
2014. december 3: Képviselő-testületi ülés
2014. december 3: Közmeghallgatás
2014. november 19: Képviselő-testületi ülés
2014. október 29: Képviselő-testületi ülés


A helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet


Csetény Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
A rendelet


A képviselő-testület alakuló ülésének dokumentumai
Megtekinthetők a 2014. október 22-i képviselő-testületi ülés dokumentumai
Az alakuló ülés jegyzőkönyve
9/2014. sz. rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról
10/2014. sz. rendelet a képviselők tiszteletdíjáról


Tájékoztató a háziállatok kéknyelv betegségéről
A szúnyogok által terjesztett vírusos állatbetegségre kizárólag a szarvasmarha, juh és kecske, valamint a vadon élő kérődzők fogékonyak. A magas lázzal járó betegség a kérődző állatok nyelvét, emésztőrendszerét, valamint izomzatát támadja meg. A kéknyelv-betegséget terjesztő vírus az emberi egészségre ártalmatlan.
Részletes tájékoztató


 A fogorvosi rendelés új időpontja
A rendelés helye: Zirc Reguly A. u 4.
Fogorvos: Dr. Demény Kamilla Ágnes
Rendelési időpontok: hétfőn 7-13, kedden 14-20, szerdán 7-13, csütörtökön 13-20 óráig, pénteken szünnap.


Esküt tett a képviselő-testület
A képviselő-testület alakuló ülésén Cseszneki Anikó, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás eredményét. A képviselők -Albert Mihály, Kovács Lajos, Gavacs Zsolt, Sludné Varga Diána, Rakovics Mátyás, Varga József Endre- és Nagy Attila polgármester esküt tettek. Ezután az új polgármester ismertette programját. A testület megválasztotta alpolgármesternek Sludné Varga Diánát. Az Ügyrendi Bizottság és az Óvodafenntartó Társulás tagjai is megválasztásra kerültek, valamint megállapították a tiszteletdíjakat. Az ünnepi ülés végén Kropf Miklós, a Zirci Járási Hivatal hivatalvezetője kívánt eredményes munkát a polgármesternek és a képviselőknek.
Képtárr


A Kávészünet együttes rendhagyó irodalomórája
Képtár


A Mézengúzok gyermekzenekar csetényi fellépése
2014. október 14-én a csetényi kastélyparkban koncertezett a Mézengúzok zenekar. A rendezvény a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult meg:
Képtár


Választási eredmények
A helyi  képviselők és polgármesterek 2014. október 12-i választásán az alábbi eredmény született:
Polgármester: Nagy Attila
Képviselők: Varga József Endre, Sludné Varga Diána, Kovács Lajos, Rakovics Mátyás, Albert Mihály, Gavacs Zsolt.
A Helyi Választási Bizottság hirdetményét és a választás részleteit itt olvashatjákk


Megemlékezés az I. világháború csetényi katonáiról
Németh Vilmos szervezésében emlékeztünk meg az 1. világháború csetényi hőseiről.
Az ünnepélyen készült fényképeket itt tekinthetik meg"Megcselekedtük
amit megkövetelt
a haza."

 

 
 A csetényi falunap képei
";
Falunap a helyi hagyományok, örökség megőrzéséért"
A 2014. július 19-i falunapunkat az Európai Unió és a Magyar Állam pályázat útján 898.000.- forinttal támogatta, a rendezvényhez szükséges többi költséget önkormányzatunk biztosította.
Köszönjük a rendezvény megvalósításához nyújtott segítségüket:
Csetényi Sportegyesület, Lövészklub, Hagyományőrző Íjászegyesület, Csetényi Vöröskereszt, Csetényi Tájház, Varga Balázsné és Daniella, Pálinkás Istvánné és Gréta, Nyári Ramóna és Johanna, Magyar Lászlóné és Annamária, Pongrácz Emil, Gavacs Zsoltné, Somogyi Barnabásné, ZENERGIA együttes, Iskolai SZMK.
A rendezvényről készült felvételeket itt tekinthetik meg


Elkészült a játszótér a Kövesden
Önkormányzatunk játszótér építési pályázata megvalósul. A Kövesdi utca 38-40. szám alatt létesített új játszóteret 2014-én adtuk át a megrendelő csetényi önkormányzat, a kivitelező RD-Master Kft és a műszaki ellenőr jelenlétében. A 4.436.110.- forintos beruházást a Darányi Ignác Terv keretében az Európai Unió és Magyarország Kormánya 3.943.000.- forinttal támogatta., melyhez önkormányzatunk 943.110.- Ft önrészt biztosított. A pályázat keretében egy-egy kéttornyú játszóvárat, lengőhintát, mérleghintát, két rugós játékot, három padot és két szeméttárolót helyeztünk el a szintén pályázati forrásból bekerített területen.
Az új játszótérről készített fényképekk


Gépjármű eladásánál és ajándékozásánál használható új nyomtatványok
A gépjármű tulajdonjogának változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei megváltoztak, az új iratok letölthetők:
Tulajdonjog átruházása: adásvétel, ajándékozás
Üzemben tartás átruházása
 

 
 
A Csetényi Hírmondó régebbi számai
Letöltés » 
Csetény a Youtube-on
Csetény a Facebookon

Látogassa meg Facebook oldalunkat.

Tovább a Facebookra » 

 

A szerkesztő

Telefon: 06-88-485-045
Email: cseteny@gmail.com